OBČANSKÉ STAVBY  •  BYTOVÁ VÝSTAVBA  • PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA  • DEVELOPERSKÉ PROJEKTY  • DOPRAVNÍ STAVBY  • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY  • INŽENÝRSKÉ STAVBY

Společnosti Skupiny Stavos

Skupina STAVOS Brno

Skupina STAVOS Brno je nástupcem státního podniku Průmyslové stavby Brno a na trhu působí již 25 let. Tvoří ji podnikatelské uskupení majetkově propojených právnických osob a svými výsledky trvale potvrzuje, že na tuzemském trhu patří mezi finančně silné, stabilní stavební společnosti.

Díky důrazu na personální management a dlouhodobé historii společnosti jsme schopni získávat a řídit rozsáhlé stavební projekty. Klademe velký důraz na technologickou vyspělost v oblasti stavební výroby, maximální zlepšování rozvoje personálu a v neposlední řadě se každým dnem zasazujeme o striktní ochranu a zlepšování životního prostředí.

Všichni zaměstnanci naší společnosti se podílí na rozvoji dobrého jména skupiny STAVOS Brno, a to především díky týmové spolupráci a osobnímu přístupu ke každému zákazníkovi.

OBORY ČINNOSTI

 • OBČANSKÉ STAVBY
  Občanská výstavba, administrativní budovy, nákupní centra školy.
 • BYTOVÁ VÝSTAVBA
  Rodinné doby, bytové domy.
 • PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA
  Stavby v chráněném pásmu Jaderné elektrárny Dukovany, průmyslové objekty.
 • DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
  Výstavba bytů rodinných domů, sportovních a komerčních objektů.
 • DOPRAVNÍ STAVBY
  Komunikace a zpevněné plochy, lesní cesty, polní cesty, komunikace II. a III. třídy, cyklostezky.
 • VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
  Hydrotechnické stavby - jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty, úpravy toků. Hydromeliorační stavby - odvodnění a závlahy půdy, protierozní.
 • INŽENÝRSKÉ STAVBY
  Gravitační a tlakové kanalizace, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, vodovody. Vedení místí a dálková - sítě, řady, vodovody, kanalizace, plynovody, elektro a kabelovody, teplovody.
 • OSTATNÍ STAVBY
  Rekonstrukce parků, výstavba dětských hřišť, regenerace krajiny.
 • ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
  Výroba a montáž ocelových konstrukcí a ohýbaní a vázání betonářské výztuže.
 • ARCHITEKTONICKO - PROJEKČNÍ ČINNOST
  Vytváření architektonických studií, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě.
Obrat skupiny Stavos brno
Celkem obrat [Kč]
2010 2011 2012 2013 2014